Dung môi

  • Axit Acetic (Acetic acid)

    Công thức: CH3COOH

    Hàm lượng: 99.5%

    Đóng gói: 30kg/thùng.

    Ứng dụng: Hóa chất Công nghiệp, thực phẩm, dệt nhuộm, dung môi.