Axit Acetic (Acetic acid)

Công thức: CH3COOH

Hàm lượng: 99.5%

Đóng gói: 30kg/thùng.

Ứng dụng: Hóa chất Công nghiệp, thực phẩm, dệt nhuộm, dung môi.