Soda (Natri Cacbonat)

Tên gọi:             Soda-Natri cacbonat (Natri Carbonate)

Công thức:        Na2CO3

Đóng gói           40kg/bao

Xuất xứ:            Trung Quốc

Ứng dụng:         Công nghiệp, dệt nhuộm, xử lý nước, thực phẩm,…