Canxi Clorua

Tên gọi:             Canxi Clorua (Calcium chloride)

Công thức:        CaCl2

Đóng gói:          25kg/bao

Ứng dụng:        Công nghiệp