Axit Borit (Boric Acid)

Công thức: H3BO3

Hàm lượng: 99.5%

Đóng gói: 25kg/bao

Ứng dụng: Hóa chất Công nghiệp, ngành Gỗ, trừ mối mọt.